home > produkty > Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
   
URZĄDZENIA DO KORESPONDENCJI
     kopertownice
     sładarki dokumentów
     otwieracze listów
     zaklejacze listów
     wycinarki papieru
      
URZĄDZENIA SPECJALISTYCZE
     drukarka do formularzy transportowych
     adresarka do kopert i zwrotek
     drukarka do dyplomów studenckich
     drukarki igłowe i laserowe PSI
     demegnetyzery twardych dysków
      
PROGRAMY i USŁUGI
     Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
          Elektroniczna Legitymacja - outsourcing
          OPTIcamp Spectrum
          OPTIcamp PPL
          OPTIcamp LogIn
          OPTIcamp Library
        OPTIcamp Info
          OPTIcamp Worker
          OPTIcamp CopyPrint
          OPTIcamp Test
          OPTIcamp AccessControl
          Co to jest Elektroniczna Legitymacja?
     Program ProPrint /kody OMR/
     Outsourcing usług
      
FILTRY DO DRUKAREK
     Filtry do drukarek i kserokopiarek
      
OPTIcamp Info

OPTIcamp Info to kolejny element systemu OPTIcamp zwany potocznie infomatem.

Kiosk informacyjny (infomat) jest wyspecjalizowanym rodzajem komputera, maksymalnie upraszczającym uzyskiwanie informacji. Specjalne wersje kiosków, odporne na czynniki atmosferyczne umożliwiają stosowanie ich nawet na otwartej przestrzeni. Najczęściej można je zobaczyć na lotniskach, dworcach, w bankach i urzędach. Obecnie znajdują swoje zastosowanie również na uczelniach.

Kioski informacyjne wyraźnie uzewnętrzniają stosowanie w uczelni zaawansowanej technologii i nowoczesnych form komunikacji, co wyraźnie wpływa na wzrost prestiżu. Wyróżniając Uczelnię z szeregu innych, przyciągają kandydatów na studia. Wystawione w holu uczelni kioski umożliwiają każdemu zapoznanie się z Uczelnią, jej strukturą, władzami czy też zasadami rekrutacji.

Głównym argumentem przemawiającym do stosowania kiosków nie są jednak względy estetyczne lecz ekonomiczne. Kioski stanowią doskonałe zautomatyzowane źródło informacji, cierpliwie zastępując pracę wielu osób potrzebnych do obsługi punktu informacyjnego. Ich wszechstronne możliwości zostały wykorzystane w systemie elektronicznej karty / legitymacji studenckiej.

Zastosowanie kiosków informacyjnych pracujących w ramach systemu przynosi uczelni wiele korzyści, z których najważniejsze to:

1. Student może w wygodny sposób uzyskać informacje w dowolnie wybranym przez siebie momencie, niezależnie od godzin pracy dziekanatów. Przekłada się to na oszczędność czasu zarówno studentów jak i pracowników Uczelni,

2. Zmniejszenie ilości informacji przekazywanych bezpośrednio w dziekanacie zmniejsza tam ruch studentów, nie trzeba zatrudniać dodatkowych osób. Automatyzacja wielu czynności powoduje obniżenie kosztów administracyjnych oraz wzrost efektywności pracy,

3. Zindywidualizowanie informacji ułatwia przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i uniknięcie roszczeń z tym związanych,

4. Dołączenie funkcji płatniczych (we współpracy z bankiem) daje szansę na uporządkowanie spraw związanych z pobieraniem i ewidencją opłat wnoszonych na rzecz Uczelni,

5. Usprawnienie kontaktów uczelni ze studentami,

6. Wizerunek nowoczesnej i przyjaznej Uczelni wpływa na wzrost zainteresowania uczelnią ze strony kandydatów na studia,

7. Podniesienie prestiżu Uczelni.

System zindywidualizowanego dostępu do zasobów dziekanatowych może również funkcjonować samodzielnie. Jest to system posiadający szerokie możliwości rozbudowy.

W przypadku zainteresowania zadzwoń tel.(61) 852 40 04
lub wyślij formularz
<-- Wstecz