home > produkty > Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
   
URZĄDZENIA DO KORESPONDENCJI
     kopertownice
     sładarki dokumentów
     otwieracze listów
     zaklejacze listów
     wycinarki papieru
      
URZĄDZENIA SPECJALISTYCZE
     drukarka do formularzy transportowych
     adresarka do kopert i zwrotek
     drukarka do dyplomów studenckich
     drukarki igłowe i laserowe PSI
     demegnetyzery twardych dysków
      
PROGRAMY i USŁUGI
     Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
          Elektroniczna Legitymacja - outsourcing
          OPTIcamp Spectrum
          OPTIcamp PPL
          OPTIcamp LogIn
          OPTIcamp Library
          OPTIcamp Info
          OPTIcamp Worker
        OPTIcamp CopyPrint
          OPTIcamp Test
          OPTIcamp AccessControl
          Co to jest Elektroniczna Legitymacja?
     Program ProPrint /kody OMR/
     Outsourcing usług
      
FILTRY DO DRUKAREK
     Filtry do drukarek i kserokopiarek
      
OPTIcamp CopyPrint

OPTIcamp CopyPrint -  w chwili obecnej koszt obsługi wydruków sporządzanych przez studentów stanowić może poważną pozycję w budżecie Uczelni. Bez sprawnych mechanizmów rozliczania i bez motywacji studentów do rozsądnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi trudno ograniczyć niepotrzebnie ponoszone przez Uczelnię koszty. Ułatwia to jednak system rozliczeń wydruków z wykorzystaniem kart studenckich. Działa on na zasadzie identycznej jak rozliczanie czasu pracy na komputerach i oprócz możliwości ścisłego rozliczania wydruków zapewnia dodatkowo zachowanie ich poufności.

Działanie systemu polega na pobieraniu impulsów zapisanych na karcie za każdą wydrukowaną stronę na drukarce sieciowej. Karta musi zostać wcześniej załadowana impulsami - albo w ramach limitu przyznanego przez Uczelnię albo dodatkowymi, np. dokupionymi przez studentów. Jest to realizowane na dedykowanym do tego zadania stanowisku komputerowym wyposażonym w czytnik kart i oprogramowanie rozliczające lub terminalu. Na podstawie specjalnego zlecenia (w przypadku, kiedy dodatkowe impulsy przyznawane są bezpłatnie) lub po wpłacie przez użytkownika odpowiedniej kwoty obsługa ładuje na kartę żądaną ilość impulsów. Wszystkie operacje ładowania kart są rejestrowane. Na podstawie raportu o przyznanych impulsach obsługa rozliczana jest z ilości przyjętej gotówki.

W momencie skierowania przez studenta wydruku na którąś z drukarek sieciowych zadanie to pojawia się na zarządzającym wydrukami komputerze (wyposażonym w czytnik kart) i oczekuje na dalsze działania. Student, który chce pobrać swój wydruk wkłada kartę do czytnika i uzyskuje przez to dostęp do swoich dokumentów oczekujących w kolejce na wydruk. Po wybraniu dokumentu z jego karty pobierana jest odpowiednia ilość impulsów (zależna od ilości stron i rodzaju drukarki) a wydruk kierowany jest na drukarkę w obecności studenta. Jeśli student nie sfinalizuje wydruku na drukarce jego dokument zostaje usunięty z kolejki oczekujących na wydruk. Kolejka "czyszczona" jest np. raz dziennie, w nocy. 

Dzięki takiej organizacji i pełnej automatyzacji rozliczania zapewniona jest poufność wydruków (wydrukowane strony nie oczekują na studenta na drukarce ale drukowane są w jego obecności, niejako "do rąk własnych") oraz pełne rozliczenie kopii (wydrukowanie każdej strony wiąże się z odjęciem impulsów z karty). 

Rozliczanie odbitek ksero.
Licznik impulsów limitujący wydruki na drukarkach sieciowych może zostać wykorzystany również przy rozliczaniu kserokopii. Do kopiarek należy zamontować specjalne terminale kart elektronicznych, które umożliwiają sporządzenie kopii tylko pod warunkiem pobrania odpowiedniej ilości impulsów z karty. Większość punktów usług ksero działających w chwili obecnej na terenie Uczelni i dostępnych dla studentów prowadzona jest przez ajentów. Zastosowanie urządzeń rozliczających wykonywanie odbitek na podstawie pobierania impulsów z kart studenckich stwarza dla Uczelni dogodną sposobność do zorganizowania własnych punktów usług ksero. Szczególnie w sytuacji, kiedy impulsy na karcie służą tak do "płatności" za wydruki jak i do regulowania należności za kserokopie można się spodziewać, że duża część studentów będzie korzystać z tej opcji z powodu wygody, jaką będzie dla nich takie rozwiązanie. studenckie

W przypadku zainteresowania zadzwoń tel.(61) 852 40 04
lub wyślij formularz
<-- Wstecz