home > produkty > Program ProPrint /kody OMR/
   
URZĄDZENIA DO KORESPONDENCJI
     kopertownice
     sładarki dokumentów
     otwieracze listów
     zaklejacze listów
     wycinarki papieru
      
URZĄDZENIA SPECJALISTYCZE
     drukarka do formularzy transportowych
     adresarka do kopert i zwrotek
     drukarka do dyplomów studenckich
     drukarki igłowe i laserowe PSI
     demegnetyzery twardych dysków
      
PROGRAMY i USŁUGI
     Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
     Program ProPrint /kody OMR/
          ProPrint OMR
          ProPrint Perso
          ProPrint Format
        ProPrint Sort/Group
          ProPrint PDF/TIFF
     Outsourcing usług
      
FILTRY DO DRUKAREK
     Filtry do drukarek i kserokopiarek
      
ProPrint Sort/Group

Grupowanie dokumentów ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia kosztów wysyłek pocztowych . Bardzo często firmy wysyłają do danego adresata po kilka listów tygodniowo np. z fakturą, wezwaniem do zapłaty, zamówieniem, etc. 

ProPrint Sort/Group grupuje dokumenty dla jednego adresata na przestrzeni np. tygodnia. Odpowiednio sformatowane dokumenty trafiają przed wydrukiem do bazy danych, gdzie mogą być sortowane i grupowane według zdefiniowanych kryteriów (np. według adresata). 

Po przeprowadzeniu procesu sortowania i grupowania dokumenty zostają wydrukowane w odpowiedniej kolejności w określonym terminie (np. koniec dnia lub tygodnia). Wszystkie dokumenty przeznaczone do wybranego adresata oznaczone zostają specjalnym kodem OMR i umiesczone w jednej kopercie. Program posiada funkcję archiwizacyjną, gdyż może przechowywać w pamięci wszystkie wychodzące z systemu dokumenty.


ProPrint Sort/Group to najbardziej zaawansowane rozwiązanie na rynku do formatowania dokumentów, przeznaczone zarówno na małe, jak i duże wolumeny przerabianych dokumentów. Program nie ingeruje w aktualnie stosowane środowisko programistyczne, gdyż działa jako buforowa drukarka.

ProPrint Sort/Group przeznaczony jest dla środowisk systemowych i programów, które mają ograniczone możliwości w zakresie formatowania drukowanych dokumentów oraz zarządzania ich dystrybucją na zewnątrz systemu. Rola programu sprowadza się do przejęcia surowych danych, sformatowania wersji końcowej dokumentu i wyprowadzenia z systemu w określonej formie (wydruk, fax, archiwizacja).

ProPrint Sort/Group
współpracuje z różnymi środowiskami systemowymi (UNIX, AS/400, Windows 2000/XP, Linux, IBM MVS), które przesyłają surowe dane do wydruku w postaci plików tekstowych, XML, kodów ASCII, SAP-RDI.

ProPrint Sort/Group  jest niezykle stabilnym systemem i jest używany w ponad 30 krajach na całym świecie głównie przez banki, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, energetyczne i inne.

Więcej informacji na temat produktu pod numerem telefonu (61) 852 40 04.

W przypadku zainteresowania zadzwoń tel.(61) 852 40 04
lub wyślij formularz
<-- Wstecz