home > produkty > Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
   
URZĄDZENIA DO KORESPONDENCJI
     kopertownice
     sładarki dokumentów
     otwieracze listów
     zaklejacze listów
     wycinarki papieru
      
URZĄDZENIA SPECJALISTYCZE
     drukarka do formularzy transportowych
     adresarka do kopert i zwrotek
     drukarka do dyplomów studenckich
     drukarki igłowe i laserowe PSI
     demegnetyzery twardych dysków
      
PROGRAMY i USŁUGI
     Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
          Elektroniczna Legitymacja - outsourcing
          OPTIcamp Spectrum
          OPTIcamp PPL
          OPTIcamp LogIn
          OPTIcamp Library
          OPTIcamp Info
          OPTIcamp Worker
          OPTIcamp CopyPrint
          OPTIcamp Test
        OPTIcamp AccessControl
          Co to jest Elektroniczna Legitymacja?
     Program ProPrint /kody OMR/
     Outsourcing usług
      
FILTRY DO DRUKAREK
     Filtry do drukarek i kserokopiarek
      
OPTIcamp AccessControl

OPTIcamp AccessControl  to kolejny element systemu OPTIcamp umozliwiający kontrolę wejść do budynków i pomieszczeń. 

Często Uczelnie stają przed koniecznością wprowadzenia różnych odmian systemu kontroli dostępu do pomieszczeń i obiektów. System taki może objąć studentów, pracowników dydaktycznych, administracyjnych, gości itp. I ma przede wszystkim na celu:

- Skuteczną ochronę przed dostępem osób niepowołanych (budynki Uczelni, akademiki),
- Płynną i szybką rotacje uprawnień (w tym dostęp czasowy),
- Uwolnienie się od problemów związanych z zarządzaniem kluczami i zamkami,
- Automatyzację kontroli dostępu,
- Monitorowanie obecności,
- Ewentualne połączenie z systemem Rejestracji Czasu Pracy lub innymi systemami wspomagającymi pracę przedsiębiorstwa

Przy drzwiach pomieszczeń, do których dostęp jest ograniczony, zainstalowane są czytniki kart, które sterują zamkami - otwierają je, gdy właściciel karty jest uprawniony do wejścia do danego pomieszczenia. Po zbliżeniu karty do czytnika uruchamia się w nim program, który sprawdza czy użytkownik identyfikowany przez kartę jest upoważniony do otwarcia określonych drzwi. W celu prowadzenia monitoringu osób przebywających w danym pomieszczeniu, czytnik rejestruje zdarzenie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z chronionego pomieszczenia. Funkcja ta realizowana jest poprzez instalację 2 czytników przy poszczególnych drzwiach - wejściowy (IN) i wyjściowy (OUT).

Wszystkie czytniki połączone są w sieci z jednym komputerem zarządzającym, na którym zainstalowany jest program zarządzający sterujący pracą czytników. Umożliwia on nadawanie, zmianę bądź pozbawienie uprawnień dostępu do określonych pomieszczeń np. poprzez modyfikację bazy danych uprawnień w pamięci czytnika. Funkcja ta realizowana jest w sposób ciągły - online Wszelkie zmiany dokonywane są przez administratora z poziomu komputera, który może nadawać użytkownikom uprawnienia dostępu do danych pomieszczeń a także określać typy i zakresy tych uprawnień.

W przypadku zainteresowania zadzwoń tel.(61) 852 40 04
lub wyślij formularz
<-- Wstecz