home > produkty > Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
   
URZĄDZENIA DO KORESPONDENCJI
     kopertownice
     sładarki dokumentów
     otwieracze listów
     zaklejacze listów
     wycinarki papieru
      
URZĄDZENIA SPECJALISTYCZE
     drukarka do formularzy transportowych
     adresarka do kopert i zwrotek
     drukarka do dyplomów studenckich
     drukarki igłowe i laserowe PSI
     demegnetyzery twardych dysków
      
PROGRAMY i USŁUGI
     Program OPTIcamp /e-legitymacja studencka/
          Elektroniczna Legitymacja - outsourcing
          OPTIcamp Spectrum
          OPTIcamp PPL
          OPTIcamp LogIn
          OPTIcamp Library
          OPTIcamp Info
          OPTIcamp Worker
          OPTIcamp CopyPrint
        OPTIcamp Test
          OPTIcamp AccessControl
          Co to jest Elektroniczna Legitymacja?
     Program ProPrint /kody OMR/
     Outsourcing usług
      
FILTRY DO DRUKAREK
     Filtry do drukarek i kserokopiarek
      
OPTIcamp Test

OPTIcamp Test -  coraz częściej spotyka się również w uczelniach system punktowy, co wprowadza zupełnie nową metodologię rozliczania postępów studenta. Nowo wprowadzane rozwiązania wymagają rzetelnej i wielostronnej oceny. Szczególną rolę może tutaj odegrać system ankietowania, jako jeden z najważniejszych elementów sprzężenia zwrotnego od studentów. Ankieta może dać wiele cennych informacji, gdyż ze względu na jej anonimowość studenci mogą się szczerze wypowiadać. Systematyczne ankietowanie powinno być obowiązkiem wszędzie tam, gdzie wprowadza się elastyczny system studiowania.

W wielu uczelniach ankietowanie jest wykorzystywane również do ustalania list rankingowych pozwalających na potwierdzenie, którzy z wykładowców cieszą się największym uznaniem i popularnością wśród studentów. Może to być podstawą do nagradzania najlepszych oraz udzielania wskazówek dla pozostałych wykładowców, na co zwracać uwagę, aby dorównać najlepszym.

Jak widać ankiety są dobrym i wszechstronnym, a czasem niezbędnym narzędziem poznawczym. Niestety w tradycyjnym wydaniu są one czasochłonne i bardzo kosztowne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego stworzyliśmy elektroniczny system ankietowania, pozwalający na podniesienie funkcjonalności tradycyjnego systemu ankietowania oraz umożliwiający uzyskiwanie znacznych oszczędności przy jego bieżącej eksploatacji.

Stworzony system elektronicznego ankietowania ustanawia nową jakość w zakresie funkcjonowania uczelni. Dzięki połączeniu technologii komputerowej z technologią kart elektronicznych pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzanie:
- ankietowania,
- egzaminowania,
- testowania,
- głosowania

W porównaniu do tradycyjnego systemu ankietowania system elektroniczny przynosi Uczelni wymierne korzyści w postaci:
- poważnych oszczędności finansowych,
- oszczędności czasu pracowników administracyjnych,
- lepszego wykorzystania czasu studentów i wykładowców.

Dzięki pełnej automatyzacji i uniknięciu pomyłek przy wprowadzaniu i przetwarzaniu danych, proces ankietowania (podobnie jak egzaminy, testy i głosowania) jest bardzo sprawny a jego rezultaty natychmiast dostępne.

Proponowany system funkcjonuje samodzielnie lub może być zintegrowany z elektroniczną legitymacją studencką zapewniającą inteligentną identyfikację, kontrolę dostępu, funkcje płatnicze i inne.

W przypadku zainteresowania zadzwoń tel.(61) 852 40 04
lub wyślij formularz
<-- Wstecz